Thursday, January 03, 2008

One Year Ago Today

Palakang nagbabalagtas si Miro
Gradyuweyt si Juswa
Commissioner si Papa Noli
At walang damit si Kuya Igso. Dyoskopow.

No comments: